Mi van a fűben?

akadálymentes mese | könnyen érthető | látásfejlesztő | CVI-barát

Hogyan épül fel a mese? 

Mesénkben a földön és fűben rejtőző, kisebb-nagyobb, olykor egészen apró élőlényeket figyelhetik meg a gyermekek. Közelebb hozza gyermekekhez a környezeti jelenségeket, mint a reggel, este, szélsusogás és harmat. Segít megismerni a földben és a fűben élő állatokat, bogarakat és azok jellemzőit.

Az első változathoz képest változtattunk a mese grafikai-képi világán.

 • Esetenként még élénkebb színeket választottunk.

 • Egyes képeket egyszerűsítettünk.

 • Fekete hátteret alkalmaztunk.

Miért jók és miben segítenek a változtatások?

 • Az élénk színek támogatják a jobban láthatóságot.

 • A kevésbé részletgazdag képek segítik a vizuális észlelést és feldolgozást.

 • A fekete háttér nagyon jól fókuszálja a gyermekek figyelmét egy-egy képre és azok mozgására. Növeli a kontrasztot, így könnyebb elkülöníteni az adott képet a háttértől.

Mit fejleszt?

A mesénk játékosan, mégis hatékonyan fejleszti a vizuális alapfunkciókat, úgy mint a:

 • tekintetrögzítést (fixálást),

 • tekintetváltást (a tekintet váltását egyik képről a másikra),

 • követést (a mozgó képek tekintettel való követését különböző irányokban),

 • pásztázást (a tekintet váltását több képi elem között).

Fejleszti továbbá a:

 • látási figyelmet és annak fenntartását,

 • vizuális memóriát,

 • ábra- és képfelismerést,

 • képi-vizuális tartalmak jelentéssel való megtöltését.

Mesenézés közben a színek megnevezését is gyakorolhatjuk.

Látásfejlesztés szempontjából azoknak a gyermekek ajánljuk, akiknek:

 • a klasszikus képeskönyvek, mozgóképes mesék még kevésbé keltik fel az érdeklődésüket.

 • figyelme könnyebben terelődik a látottakról.

 • szüksége van a vizuális alapfunkciók fejlesztésére, mint a tekintetrögzítés, mozgó elemek tekintettel való követése, több vizuális elem pásztázása, egy-egy elem tekintettel való keresése.

 • agyi eredetű vagy kortikális látássérülésben érintettek.

A mesénk a kommunikáció több területére is fejlesztőleg hat.

Fejleszti a beszédértést, mert:

 • A mese szövege és tartalma rövid és egyszerű mondatokból áll.

 • Cselekménye jól követhető, minden képkockán a szöveg értelmének megfelelő kép jelenik meg.

 • Egy-egy fogalomhoz vizuális megjelenítés kapcsolható.

 • A hangeffektek segítenek összekapcsolni a mesében megjelenő tartalmak valós hangjait a fogalommal.

 • A mesélő lassú, tiszta beszéd tempót alkalmaz.

 • A mese megnézésével támogatjátok a beszédprodukciót és a hangutánzást, valamint a passzív és aktív szókincs gyarapodását.

 • A meséhez tartozó gesztusjeleket is megtaláljátok a YouTube csatornánkon, a gyermekek alternatív-agmentatív kommunikációfejlesztése céljából.

A gondolkodás a kognitív, más néven megismerő funkciók egyik eleme. A megismerő funkciók egy gyűjtőfogalom, amely olyan alapvető területeket foglal magába, mint:

 • a figyelem, megfigyelőképesség

 • az észlelés-érzékelés

 • az emlékezet

 • a gondolkodási funkciók.

A Mi van a fűben? című mesénk szinte észrevétlenül fejleszti:

 • a térben való tájékozódást, irányok megismerését: fent, lent, középen.

 • a szerialitást, sorrendiséget.

 • a figyelem tartósságát, elmélyültségét, terjedelmét.

 • a vizuális és akusztikus ingerek érzékelését, észlelését.

 • a rövid és a hosszú távú emlékezetet.

 • az egyszerű összefüggések, ok-okozati kapcsolatok kialakítását.

 • a környezet szűkebb és tágabb megismerését.

 • az elemi fogalmak kialakítását.

 • és a különbségek, változások megfigyelését.

Hogyan nézzük otthon a mesét?

 • Teremts nyugodt környezetet.

 • Nézzétek meg a Mi van a fűben? című mesét.

 • Figyeld meg a gyermeked reakcióit! Mi kelti fel a figyelmét? Az élénk színű ábrák vagy a mozgó képek, esetleg a hanghatások?

 • A videó tempóján gyorsíthatsz vagy lassíthatsz.

 • Ha gyermeked jobban szereti, hogy Te olvasol neki, akkor kapcsold ki a videó narrációját és olvasd fel Te a szöveget!

 • Az élmény érdekében játssz a hangoddal!

 • Állítsd meg a mesét! Ha egy adott rész érdekes számára, beszéljetek róla.

 • Megállíthatod akkor is, ha úgy érzed több idő szükséges a feldolgozásra.

Hogyan játszuk el a mesét? 

 • A mese megnézése után menjetek ki a szabadba, kutassatok a fűben, keressétek meg a mesében szereplő állatokat.

 • Figyeljétek meg, hogy csúszik a csiga, hogyan másznak a hangyák!

 • Hozzátok közelebb a gyerekekhez az apró dolgokat, hogy jól meg tudják őket nézni, figyelni: szedjetek füvet, virágot, csigaházat, követ és biztonságosan megfogható élőlényeket.

 • Beszéljétek meg közösen, hogy kik a szereplők és mit csinálnak!

 • Játsszátok el a mesét benti környezetben vagy próbáljatok ki olyan élményekkel teli tevékenységeket a szabadban, amik megjelennek a mesében.

 • Jelenítsétek meg a történetet tárgyakkal! Így a cselekmény könnyebben befogadhatóvá válik gyermeked számára.

 • Mi kell hozzá? Egy kis kreativitás! Használjatok otthon is fellelhető eszközöket!

 • Vond be gyermeked az előkészületekbe! Gyűjtsétek össze együtt a tárgyakat!

  • A szél megjeleníthető legyezővel.

  • A pókhálóhoz használj fel vattát vagy fonalat.

  • Játsszatok ujj- vagy kézbábokkal, figurákkal, plüssökkel.

  • Érzékeltesd a sötét és világos fényviszonyokat a lámpa fel- és lekapcsolásával vagy egy világos és sötét helyiségbe való belépéssel.

 • Figyeld gyermeked reakciót! Tükrözd vissza az érzelmeit!

 • Ha gyermeked egy-egy rész megragadja, játsszátok el újra és újra!

 • Bátran variálj a mese tartalmán is és adjatok hozzá új történéseket is!