Miért van szükség akadálymentes mesékre?

A mese és a mesélés a gyermeki fejlődésre és lélekre gyakorolt jótékony hatásait napjainkban talán már mindenki ismeri.

  • A mesélés támogatja a szülő és a gyermeke közötti kapcsolódás létrejöttét és a kapcsolat mélyülését, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó közeget teremtve mindkét fél számára.

  • A szülők számára segít megérteni a gyermekük belső világát, érzelmeit, gondolkodását és reakcióit.

  • A fejlődés tekintetében többek között támogatja a gyermek kommunikáció- és nyelvfejlődését, az aktív és a passzív szókincs bővülését, a konkrét és az elvontabb fogalmak megértését.

  • Emellett megteremti az utánzás, az ismétlés és ezáltal a tanulás lehetőségét is, a cselekmények sorrendiségének és ok-okozati összefüggéseinek megértését, az idői tájékozódást, valamint a többféle érzékszervi csatornán keresztül érkező információk idegrendszeri feldolgozását, integrálását.

Azt gondolhatjuk, manapság a meseválasztás terén viszonylag könnyű dolgunk van, illetve, legfeljebb a bőség zavara okozhat némi fejtörést számunkra. A gyermekirodalom széleskörű spektruma érhető el a könyvesboltok polcain, valamint az online videómegosztó oldalak is egyre nagyobb választékot nyújtanak a meseolvasáshoz, -hallgatáshoz, -nézéshez.

Mi történik azonban, ha nem találjuk meg a gyermek(ünk) számára megfelelő könyvet vagy videót/filmet, ami kellőképpen leköti a figyelmét? Ilyen esetben sajnos a gyermekek és a szülők is gyakran elesnek a mese nyújtotta közös élményektől és a tanulási lehetőségektől, a könyvnézegetés, mesélés, mesenézés pedig kudarcélménnyé válik mindkét fél számára.

Az Egymese által készített akadálymentes mesék azoknak a gyermekeknek az igényeire is reagálnak, akik számára:

  • nagyobb erőfeszítést jelent a figyelem egyidejű összpontosítása a látottakra és a hallottakra, valamint a figyelmük hamarabb terelődik, telítődik;

  • a klasszikus mesék cselekményei túl összetettnek bizonyulnak;

  • a klasszikus könyvek és videók képi világa túlstimuláló vagy éppen nem jól látható.

A mesék készítése során kiemelten figyelünk az egyes kihívásokhoz igazodó akadálymentesítési szempontokra. A meséink így könnyebben érthetővé, a gyermekek látása, hallása és egyéb szenzoros tapasztalatszerzése útján jobban feldolgozhatóvá válnak. Lehetőség nyílik a közös mesenézésre, -hallgatásra, valamint a mese eljátszására, ezáltal az esetleges korábbi kudarcélmények feloldására is.

Az akadálymentesítés révén megtapasztalhatjuk a mesék minden előnyös hatását a gyermekek fejlődésére és lelki egészségre nézve.