Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő

Az egymese.hu-t az Egymese projekt nevében Hegyaljai Norbert üzemelteti.

Ezen az oldalon arról tájékozódhatsz, hogy hogyan kezeljük az adataidat, és hogy azok védelmében milyen szervezési és technikai intézkedéseket teszünk és neked milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak. Amikor az egymese.hu szolgáltatásait használod, ránk bízol bizonyos személyes adatokat. Amennyiben bármilyen kérdésed van, írj nekünk hello@egymese.hu email címen.

A jelen dokumentum 2023.04.01.-től érvényes.

Hegyaljai Norbert az Egymese projekt nevében. 

Kapcsolat: hello@egymese.hu

Milyen adatokat kezelünk?

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítjük a látogatásod kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben - a számítógéped beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatait és az IP címed, illetve annak az oldalnak a nevét és URL-jét, ahonnan a honlapunkra érkeztél. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezeket az adatokat nem kapcsoljuk össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használjuk. A egymese.hu a látogatók számítógépére cookie-t (másnéven sütit) küld. A cookie-kat a felhasználói élmény megértése és javítás (Google Analytics) céljából, a videóink megjelenítése és nézettségi adatainak elemzése (Youtube) céljából, illetve remarketing eszközökön keresztül (Google követőkód, Facebook pixel, Youtube) az Egymese projekt népszerűsítésére használjuk.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

A hírlevél igénylés és kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó nevét és e-mail címét az Egymese projekt kapcsolattartási célra használja. A levelező lista feliratkozók esetében az egyes levelek megnyitásának tényét kezeljük elsődlegesen a kommunikációs folyamataink fejlesztése céljából.

Az adatkezelés jogalapja

A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A hírlevél igénylés és kapcsolatfelvétel esetén személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Milyen célokból kezeljük az adataidat?

Felsoroltuk, hogy milyen célokból kezelhetjük az adataidat, amikor a honlapunkra érkezel, függően attól, hogyan lépsz velünk kapcsolatba. Az 1. pontban megjelölt célok kivételével, amelyek minden oldallátogató esetében fennálnak, a többi pontban felsorolt célok csak abban az esetben valósulnak meg, ha a 2-3. pontokban feltüntetett célokból önként megadod az adataidat.

  1. Weboldal látogatói adatok - A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, statisztikai célból és a felhasználói élmény megértése és javítása céljából használjuk fel.

  2. Levelező lista feliratkozás - Az Egymese projekt kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett hírlevelet igényeljen, az Egymese projekt pedig hírlevelet küldhessen számára. A személyes adatok kezelése és a a hírlevél szolgáltatás biztosítása az érintettel való ezirányú kommunikáció céljából történik. A személyes adatokat az Egymese projekt eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. A hírlevél lemondása úgy történik, hogy a hírlevél láblécében található adatvédelmi tájékoztató után elhelyezett ‘Leiratkozás’ link megnyomásával a felhasználó a leiratkozási oldalra navigál. Itt a felhasználó beírja egy beviteli mezőbe az e- mail címét és megnyomja a lemond gombot.

  3. Kapcsolatfelvételi űrlap - Az Egymese projekt kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett kapcsolatba lépjen a Egymese projekt csapatával. A személyes adatokat az Egymese projekt eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.

Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően. Amennyiben hozzájárultál ahhoz, hogy adataitad az adatkezelés céljai fejezetben megjelölt célra használjuk, ezen adatokat addig tároljuk, míg arról másként nem rendelkezel/ a hozzájárulásodat vissza nem vonod.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az adatkezelés során adatfeldolgozóként járnak el a következő társaságok:

  1. Hostinger International Ltd. (61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca, the Republic of Cyprus; email: gdpr@zyro.com) tevékenység: webtárhely, weboldal szerkesztő szolgáltatás biztosítása;

  2. Sendinblue SAS (55, rue d’Amsterdam 75008 Paris, Franciaország; e-mail: dpo@sendinblue.com); tevékenység: hírlevélküldő szolgáltatás.

A tisztességes adatkezelés elvének megfelelően az adatfeldolgozók mindenkor aktuális listája megtekinthető a https://egymese.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. 

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Hozzáférés

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet a hello@egymese.hu email címen. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld.

Helyesbítés és törlés

Az érintettek elektronikus úton írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. A kéréseket a hello@egymese.hu email címen fogadjuk. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Tiltakozás

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is A kéréseket a hello@egymese.hu email címen fogadjuk. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld.

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld.

Jogorvoslati lehetőségek

Kérjük, hogy ha úgy érzed, hogy a Egymese projekt megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogod, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk.

Vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A NAIH elérhetősége:

A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
A hatóság levelezési címe: 1363  Budapest, Pf.: 9.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Telefon: +36-1-3911400
Honlap: www.naih.hu.

Jogaidnak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhatsz. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatod.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.