Mi van az égen?

egyszerű | akadálymentes mese | könnyen érthető | látásfejlesztő

Hogyan épül fel a mese? 

Mesénkben a magasban, távolban lévő vizuális tartalmakat jelenítjük meg, melyeket az égre vagy az ég felé tekintve figyelhetünk meg.

Az első változathoz képest változtattunk a mese grafikai-képi világán.

 • Teljesen egyszínű háttért alkalmaztunk.

 • Növeltük a grafikák méretét.

 • Lassítottunk és egyszerűsítettünk a képek mozgásán.

Miért jók és miben segítenek a változtatások?

 • Tovább támogatják a jól láthatóságot.

 • A gyermekeknek még több ideje jut egy-egy képi elem mefigyeléséhez.

 • A képi elemek mozgását még könnyebb megfigyelni.

Kommunikáció szempontjából, ahogy mindig, most is ügyeltünk a könnyen érthetőségre. A mese cselekménye keretezett, jól követhető. Tempója lassabb, hogy a gyermekeknek elegendő idejük legyen megfigyelni, befogadni és feldolgozni egy-egy tartalmi elemet.

Mit fejleszt?

A mesénk játékosan, mégis hatékonyan fejleszti a vizuális alapfunkciókat, úgy, mint a:

 • tekintetrögzítést (fixálást),

 • tekintetváltást (a tekintet váltását egyik képről a másikra),

 • követést (a mozgó képek tekintettel való követését különböző irányokban),

 • pásztázást (a tekintet váltását több képi elem között).

Fejleszti továbbá a:

 • látási figyelmet és annak fenntartását,

 • vizuális memóriát,

 • ábra- és képfelismerést,

 • képi-vizuális tartalmak jelentéssel való megtöltését.

Mesenézés közben a színek megnevezését is gyakorolhatjuk.

Látásfejlesztés szempontjából azoknak a gyermekek ajánljuk, akiknek:

 • a klasszikus képeskönyvek, mozgóképes mesék még kevésbé keltik fel az érdeklődésüket.

 • figyelme könnyebben terelődik a látottakról.

 • szüksége van a vizuális alapfunkciók fejlesztésére, mint a tekintetrögzítés, mozgó elemek tekintettel való követése, több vizuális elem pásztázása, egy-egy elem tekintettel való keresése.

 • agyi eredetű vagy kortikális látássérülésben érintettek.

A mesénk a kommunikáció több területére is fejlesztőleg hat.

Fejleszti a beszédértést, mert:

 • A mese szövege és tartalma rövid és egyszerű mondatokból áll.

 • Cselekménye jól követhető, minden képkockán a szöveg értelmének megfelelő kép jelenik meg.

 • Egy-egy fogalomhoz vizuális megjelenítés kapcsolható.

 • A hangeffektek segítenek összekapcsolni a mesében megjelenő tartalmak valós hangjait a fogalommal.

 • A mesélő lassú, tiszta beszéd tempót alkalmaz.

A mese megnézésével támogatjátok a beszédprodukciót és a hangutánzást, valamint a passzív és aktív szókincs gyarapodását.

A gondolkodás a kognitív, más néven megismerő funkciók egyik eleme. A megismerő funkciók egy gyűjtőfogalom, amely olyan alapvető területeket foglal magába, mint:

 • a figyelem, megfigyelőképesség

 • az észlelés-érzékelés

 • az emlékezet

 • a gondolkodási funkciók.

A Mi van az égen? című mesénk szinte észrevétlenül fejleszti:

 • a térben való tájékozódást, irányok megismerését: fent, lent, középen.

 • a szerialitást, sorrendiséget.

 • a figyelem tartósságát, elmélyültségét, terjedelmét.

 • a vizuális és akusztikus ingerek érzékelését, észlelését.

 • a rövid és a hosszú távú emlékezetet.

 • az egyszerű összefüggések, ok-okozati kapcsolatok kialakítását.

 • a környezet szűkebb és tágabb megismerését.

 • az elemi fogalmak kialakítását.

 • és a különbségek, változások megfigyelését.

Hogyan nézzük otthon a mesét?

 • Teremts nyugodt környezetet.

 • Nézzétek meg a Mi van az égen? című mesét.

 • Figyeld meg a gyermeked reakcióit! Mi kelti fel a figyelmét? Az élénk színű ábrák vagy a mozgó képek, esetleg a hanghatások?

 • A videó tempóján gyorsíthatsz vagy lassíthatsz.

 • Ha gyermeked jobban szereti, hogy Te olvasol neki, akkor kapcsold ki a videó narrációját és olvasd fel Te a szöveget!

 • Az élmény érdekében játssz a hangoddal!

 • Állítsd meg a mesét! Ha egy adott rész érdekes számára, beszéljetek róla.

 • Megállíthatod akkor is, ha úgy érzed több idő szükséges a feldolgozásra.

 • Játsszátok el a mesét!

Hogyan játszuk el a mesét? 

Tudtátok, hogy a mesék eljátszása, megjelenítése segíti a feldolgozást?

Idézzétek fel közösen, hogy milyen tárgyak, történések szerepeltek benne!

 • Dönthettek úgy, hogy otthon tárgyakkal játsszátok el a mesét vagy olyan élményekkel teli tevékenységeket próbáltok ki, amik megjelennek a mesében.

 • Játsszátok, jelenítsétek meg a mesét tárgyakkal!

 • Ez a verzió arra ad leginkább lehetőséget, hogy érzékleti úton dolgozzátok fel a mesét.

 • Mi kell hozzá? Egy kis kreativitás! Használjatok otthon is fellelhető eszközöket!

 • Vond be a gyermeked az előkészületekbe, gyűjtsétek össze együtt a tárgyakat!

 • Az esőhöz használjatok spricnit, a felhőkhöz vattát, érzékeltesd a sötét és világos fényviszonyokat egy sötétített szobában.

 • Figyeld gyermeked reakciót! Tükrözd vissza az érzelmeit!

 • Ha gyermeked egy-egy rész megragadja, játsszátok el újra és újra!

 • Bátran variálhattok a mese tartalmán is és hozzá adhattok új történéseket is.